Kouluikäisille

Varhaisnuorisotyö järjestää toimintaa 7-14 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Toiminta-ajatuksena on tukea varhaisnuoren kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä ja opettaa kristillisiä elämänarvoja. Lapsia tavoitetaan koulutyössä sekä leirien, retkien ja yhteisten 10 -vuotisjuhlien avulla.

nuorisotyönohjaaja

virkavapaalla