Uutislistaukseen

Tiedote: Kokemäen seurakunta siirtää seurakuntakeskuksen toiminnot väistötiloihin seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmien vuoksi

26.9.2017 16.00

Kokemäen seurakunta siirtää seurakuntakeskuksen toiminnot väistötiloihin seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmien vuoksi

 

Seurakuntakeskuksen peruskorjaushanke

Kokemäen seurakunnan kirkkovaltuusto asetti päättämässään kiinteistöstrategiassa seurakuntakeskuksen osalta tavoitteeksi kiinteistön peruskorjauksen toteutettavaksi siten, että seurakuntakeskus korjataan vastaamaan energiataloudeltaan, talotekniikaltaan, terveellisyydeltään ja toiminnollisilta tiloiltaan nykyajan vaatimuksia.

Peruskorjaukseen kuului myös alakerran tilojen kunnostaminen ja kohdentaminen niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen nuorten ja lasten toimintatilana sekä kaikkien keskeisten toimintojen ja henkilöstön sijoittaminen seurakuntakeskuksen tiloihin.

Peruskorjausinvestoinnilla tavoiteltiin kiinteistölle vähintään kolmenkymmenen vuoden toiminnollista elinkaarta.

- Kiinteistössä havaittiin rakennusaikaisia puutteita, joilla on merkittävä vaikutus koko kiinteistön sisäilmaan.

Hankkeen suunnitteluvaiheessa kiinteistöön teetettiin lisätutkimuksia kuten kosteuskartoituksia, asbestitutkimus, rakennetutkimuksia, salaojien kunnon tarkistaminen ja maaperätutkimus. Tutkimusten perusteella todettiin rakennuksessa olevan useita sisäilmaan vaikuttavia riskitekijöitä.

Kosteus- ja rakennetutkimuksissa havaittiin etenkin kiinteistön alakerran osalta puutteellisesta kapilaarikatkosta johtuva maakosteuden pääsy rakenteisiin. Kiinteistön rakennusaikaisilla puutteilla on merkittävä vaikutus koko kiinteistön sisäilmaan.

- Kirkkovaltuusto päätti lopettaa peruskorjaushankkeen kannattamattomana

Seurakuntakeskuksen peruskorjauksen toteuttaminen kirkkovaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti osoittautui saatujen urakkatarjousten perusteella merkittävästi ennakoitua kalliimmaksi. Seurakunnalla on myös huolehdittavanaan merkittävien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen ylläpito ja huolto.

Kirkkovaltuusto hylkäsi päätöksellään saadut urakkatarjoukset ja päätti lopettaa seurakuntakeskuksen peruskorjaushankkeen.

Seurakunta työnantajana kantaa vastuun työntekijöiden työolosuhteista

Kokemäen seurakunta työnantajana on vastuussa siitä, että työntekijöiden työympäristö ja työolosuhteet ovat terveelliset ja turvalliset. Työnantajan pitää huolehtia myös siitä, että huonosta sisäilmasta ei aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijöiden terveydelle.

Seurakunta kantaa vastuunsa ja huolehtii myös siitä, että seurakunnan toimintatiloista ei aiheudu haittaa seurakuntatoimintaan osallistuvien seurakuntalaisten terveydelle.

Seurakuntakeskuksen sisäilmaan vaikuttavien riskitekijöiden vuoksi toiminnan ja henkilöstön siirtäminen väistötiloihin on aloitettu

Seurakuntakeskukseen on tehty syksyn aikana lisätutkimuksia, jotka vahvistavat kosteus- ja rakennetutkimusten johtopäätökset sisäilmaan vaikuttavista riskitekijöistä.

Seurakunnan työyhteisötoimikunta on kartoittanut henkilöstön sisäilmasta johtuvia oireita. Laaditun kartoituksen vastaukset on toimitettu työnantajalle. Asiasta on oltu yhteydessä työterveyshuoltoon sekä terveystarkastusviranomaisiin.

Seurakunta oli jo hankesuunnitteluvaiheessa tehnyt päätöksen henkilöstön ja toimintojen siirtämiseksi väistötiloihin korjaustoimien ajaksi. Seurakunta toimii väistötilojen suhteen tämän päätetyn suunnitelman mukaisesti.

Seurakunnan taloustoimisto ja hautausmaantoimisto on siirretty kirkkoherranpappilan tiloihin.

Seurakunnan perhe-ja päiväkerhotoimintaan, pyhäkoulutyöhön ja diakoniatyöhön on vuokrattu tilat Vanhasta yhteiskoulusta. Vanhan yhteiskoulun isosali ja keittiö ovat Kokemäen kaupungin kanssa käydyn neuvottelun mukaan myös erikseen vuokrattavissa seurakunnan tilaisuuksia varten.

Muut seurakuntakeskuksessa järjestettävät toiminnat ja tilaisuudet suositellaan siirtämään seurakuntakeskuksesta sopiviin tiloihin.

Seurakunnalla on edelleen runsaasti muita toimintatiloja, jotka ovat kaikkien seurakuntalaisten ja seurakuntatyön toimintojen käytössä. Näitä tiloja ovat Kokemäen seurakunnan kirkot, Koomankankaan kappeli, Pappiksen kerhotila, Kauvatsan seurakuntatalo ja Aittakarin leirikeskus.

Seurakunnan kirkkoherranvirastossa opastetaan seurakuntalaisia sopivien tilojen löytämiseksi elämänkaarijuhlien ja tilaisuuksien yhteydessä.

Seurakunnan työyhteisötoimikunta kiittää työnantajaa nopeasta reagoinnista

Työyhteisötoimikunta, työsuojeluvaltuutetut sekä työsuojelupäällikkö kiittävät työnantajaa, että seurakuntakeskuksen sisäilmaongelma on otettu vakavasti ja ryhdytty toimenpiteisiin työntekijöiden siirtämiseksi terveellisiin tiloihin.

Seurakuntakeskuksen tulevan käytön osalta ei tällä hetkellä ole ratkaisua.

Seurakunta neuvottelee Kokemäen kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa seurakuntatoiminnan jatkamisesta väistötiloissa myös ensi vuoden aikana.

Seurakunta pyrkii kestävään ratkaisuun toimintatilojen osalta.

Toivomme seurakuntalaisilta ja luottamushenkilöiltä sekä työntekijöiltä kärsivällisyyttä tämän monin tavoin haasteellisen tilanteen läpikäymiseksi.

 

Kokemäen seurakunta

Lisätietoja:
talouspäällikkö, työsuojelupäällikkö Pirkko Hakuni p. 044 7546030

kirkkoherra Hannu Tomperi p. 044 7546001