Hartaus: Anna nähdä olennainen!

7.3.2019 08.30

Elämänlanka ohenee. Seuraan suurella mielenkiinnolla ympäristön tilaa koskevia aiheita. En ole niistä huolissani. Kokemus ja tieto kertovat olennaisen. Olen huolissani siitä, miten kevytmielisesti olennainen tieto useimmiten otetaan vastaan. Jopa maailman mahtavat saattavat asettaa kyseenalaiseksi sen, että ihmisen teot ja toiminta uhkaavat koko elävää luomakuntaa.

Skeptikot argumentoivat sukupuuttojen ja ilmastokriisien kuuluvan maapallon elinkaareen. Niin se varmaan onkin. Lajien häviämisiä ja uusien syntymiä on ollut lukuisia eri geologisten aikakausien kuluessa.

Mikä tekee ihmisen toiminnasta merkityksellisesti erilaisen? Se, että ihminen on tietoinen omasta vaikutuksestaan. Ymmärrämme ja tiedostamme, että elämä on ainutlaatuinen ihme. Kenties koko kosmoksessa ei ole mitään vastaavaa. Siksi elämä on itseisarvo. Tietoisuus tuo vastuun. Tiedostaessani, että teen väärin. Teen syntiä. 

Raamatun alkulehdillä on kulttuurimme yksi tunnetuimpia kertomuksia. Se on kertomus kaiken alkamisesta. Siinä Herra Jumala antaa ihmiselle tehtävän. Se on ”viljellä ja varjella maata.” Kertomuksen ydin ei siis ole siinä, että ihminen ottaa valtaansa kaiken elävän, vaan varjelee maata ja sen elämää. Kertomuksen näkökulma on myös siinä, että ihminen on tietoinen omasta vaikutuksestaan ympäristölle. 

- Olen osa kokonaisuutta. En enempää, en vähempää.

Ihminen on Luojan työntekijä. Luomakunnan puutarhuri, joka hoitaa luomakuntaa. Siihen tehtävään kuuluu tarkkailla, milloin luomakunta ei voi hyvin ja minkälaisia hoitotoimiatoimia silloin on tehtävä.

Maailma muutetaan ajattelemalla toisin. Tänään on ajateltava toisin. Kirkko onkin omaksunut uutta teologiaa, jota tehdään luomakunnan tilasta käsin. Siinä Ihmisen asema ja arvo ajatellaan uudelleen ja suhteutetaan muiden elämänmuotojen asemaan ja arvoon. 

Kirkkomme on ottanut aktiivisen roolin luomakunnan puolesta. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kirkon energia- ja ilmastostrategian, jossa Kirkko pyrkii toteuttamaan tehtäväänsä pohtien, miten kaikessa toiminnassa voidaan ottaa luomakunnan hyvinvointi huomioon. Strategian nimi on Hiilineutraali kirkko 2030.

Tarvitsemme uudenlaista luonnon ymmärtämistä luontoa esineellistävän ja materiaalistavan ajattelun sijaan. Tarvitsemme uudenlaista teologiaa, joka kunnioittaa maapallon kaikkia elämänmuotoja. Olemme yhdenvertaisessa asemassa – kaiken elollisen ja elottoman kanssa.

Herra. Anna nähdä olennainen, siitä olla riippuvainen. (Virsi 443; 4)

Hannu Tomperi, kirkkoherra

« Uutislistaukseen