Osallistu hyväntekeväisyyteen

Tutustu tapoihin osallistua hyväntekeväisyyteen ja löydä itsellesi mieluisin tapa.
Voit lahjoittaa rahaa, tavaraa tai aikaa.


Kolehdit

Voit lahjoittaa kolehtien kautta. Jumalanpalveluksissa kerätään kolehti, joka käytetään oman seurakunnan toimintaan tai ohjataan esimerkiksi yhdistyksen tai lähetysjärjestön kautta eteenpäin avuntarvitsijoille kotimaahan tai ulkomaille. Kirkkohallitus määrittelee pääosan kirkkopyhien kolehdinkeräyskohteista, osasta päättää hiippakunnan tuomiokapituli ja osasta paikallinen seurakunta.

Jumalanpalveluksessa ennen kolehdin keräämistä kerrotaan kolehdin kohde. Kolehtien kohteet löytyvät myös Tapahtumat -sivulta Jumalanpalveluksen tiedoista.
 

Myyjäiset, konsertit, arpajaiset, keräykset

Seurakunta järjestää esimerkiksi lähetysmyyjäisiä, joiden tuotto ohjataan lähetystyöhön tai seurakunnan nimikkoläheteille. Myyjäisiin voit tehdä myös tavaralahjoituksia. Lisäksi seurakunnassa on järjestetty konsertteja ja arpajaisia, joiden tuotolla tuetaan seurakunnan toimintaa tai muuta kohdetta.

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. 60 % tuotosta menee Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun. 20 % käytetään vuosittain valittavaan kohteeseen Suomessa ja 20 % kirkon ja seurakuntien tekemään avustustyöhön. Voit tulla myös Yhteisvastuu -kerääjäksi. Tiedustelut diakoniatyöntekijöiltä.
 

Vapaaehtoistyö

Tule seurakunnan vapaaehtoiseksi. Lue lisää seurakunnan vapaaehtoistoiminnasta täältä»
 


 

Kotimaanapu

Kotimaanapu on hyväntekeväisyyspalvelu, jonka tuottama apu kohdistetaan täysimääräisesti Suomeen.
Kotimaanavun kautta voit auttaa hädässä olevia joko vapaaehtoistyön tai raha- ja tavaralahjoitusten kautta.
 

Kansainvälinen avustustyö

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyö ja kansainvälinen avustustyö on organisoitu järjestöjen kautta. Kirkon kansainvälisen työn järjestöjä ovat Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Lähetysseura, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetys, Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä, Suomen Pipliaseura ja Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat.

 

Alle on kerätty joitakin linkkejä eri järjestöjen ja toimijoiden sivuille, joiden kautta on mahdolista tehdä esimerkiksi kertalahjoitus tai ryhtyä kuukausilahjoittajaksi.