Kirkkovaltuusto v. 2015-2018

Puheenjohtaja
Hannu Heikola

Varapuheenjohtaja
Jorma Haapanen

Sirpa Hahka-Reikko
Tuomo Hinkkanen
Jorma Jaakkola
Leila Kuhalainen
Saku Mekkonen
Tuija Paavola
Kauko Pruuki
Oili Rastas-Anttila
Seppo Saari
Ellimari Salo
Tapio Salo
Jouko Suontausta
Pertti Teini
Eeva-Liisa Tuominen
Paavo Toikka
Paavo Valtanen
Taimi Valtanen