Rippikoulu 2020-2021

Rippikoulun aloitus info järjestettiin Kokemäen kirkossa ke 9.9.2020.
Tilaisuudessa kerrottiin rippikoulun kulusta, kerrottiin alustavat ryhmäjaot sekä jaettiin jokaiselle rippikoululaiselle rippikouluvihko.

Syksyn ja kevään aikana rippikoululaiset keräävät merkkejä rippikouluvihkoihinsa käymällä erilaisissa seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa. Näin nuori tutustuu kotiseurakuntansa toimintaan ja työntekijöihin. Osa merkeistä kerätään itsenäisesti ja osa yhdessä oman ryhmän kanssa ja muutama koko rippikouluryhmän kanssa. Lisäksi yksi rippikouluvihon tehtävistä on, että nuorten tulee kirjoittaa itsestään esittelyteksi, jossa hän kertoo mm. itsestään, perheestään ja suhteestan seurakuntaan. Nämä eri käynnit ja kirjallinen tehtävä tulee olla tehtynä ennen oman leiriryhmän ennakkopäivää.

2021 rippikouluryhmät ja niiden eri päivämäärät ovat:

Ryhmä 1:

Yhteinen nuortenilta 15.1.2021
Ennakkopäivä 6.2.2021
Leirijakso 22.-28.2.2021
Konfirmaatio 7.3.2021

 

Ryhmä 2:

Yhteinen nuortenilta 23.4.2021
Ennakkopäivä 29.5.2021
Leirijakso 7.-13.6.2021
Konfirmaatio 20.6.2021

 

Ryhmä 3:

Yhteinen nuortenilta 28.5.2021
Ennakkopäivä 10.7.2021
Leirijakso 19.-25.7.2021
Konfirmaatio 1.8.2021