Uutislistaukseen

Hartaus: Paikka jolla seisot on pyhä

4.8.2022 08.00

Viime sunnuntain Vanhan Testamentin teksti kertoo Mooseksen kohtaamisesta Jumalan kanssa palavan pensaan luona. Mooseksen mennessä katsomaan lähempää palavaa pensasta, joka ei kuitenkaan palanut poriksi, kuuli hän Herran sanat: ”Älä tule lähemmäksi! Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä.” Millainen paikka on sinulle pyhä? Kenties lapsuuden maisema ja kauniit muistot siitä tai paikka, jossa olet kohdannut rakkaan ihmisen. Jostakin paikasta voi edelleen muodostua meille pyhä. Pyhän kohtaaminen ei kuitenkaan useimmiten ole mihinkään paikkaan sidonnaista. Pyhä on siellä missä Jumala on. Ja Jumala on siellä, missä on läsnä hyvä, missä on rakkaus ja missä on turva elämässä. Siellä missä on usko ja toivo. Pyhän voi ja saa kokea myös arkisen elämän keskellä. Jeesus itse eli hyvin arkisen elämän ja hänen opetuksensa sisältö koski ennen kaikkea jokapäiväistä ihmisten välistä kohtaamista ja asennoitumista elämää kohtaan. Pyhä lienee kaikkialla, jos sen vain haluaa nähdä ja kokea. Pyhä ja pyhyys ajatellaan toisinaan jonakin suurena ja järisyttävänä, mutta pyhyys useimmiten kätkeytyy johonkin paljon pienempään ja arkisempaan. Pyhän, siis Jumalan, läsnäolon voi kokea siellä, missä ihmiset pitävät huolta toinen toisistaan. Siellä missä kukaan ei jää toisten jalkoihin. Pyhyys on läsnä siellä, missä jokainen tulee kuulluksi ja nähdyksi. Siellä missä jokainen voi tuntea olevansa arvokas ja rakastettu. Siellä missä itsekkyydestä käännytään lähimmäisen puoleen, siellä seisotaan paikassa, joka on pyhä. Pyhä on määritelmän mukaan jotain, mikä on ihmistä suurempaa, jotain mitä ihminen ei voi yksin saada aikaan. Jeesuksen Kristuksen elämässä, opetuksissa, kärsimyksissä, kuolemassa ja ylösnousemuksessa on turva meille jokaiselle ja Hänen kauttaan saamme kokea pyhän läsnäolon elämässämme.

 

Pasi Virta
vs. kirkkoherra