Uutislistaukseen

Keskustelutilaisuus 6.9.2023: Poimintoja illan aikana käydystä keskustelusta

Seurakuntakeskuksella järjestetty keskustelutilaisuus keräsi paikalle n. 50 henkilöä kuulemaan ja keskustelemaan seurakunnan tulevaisuuden näkymistä ja taloustilanteesta. 

Tilaisuuden aluksi vs. kirkkoherra Pasi Virta piti lyhyen alustuksen illan aiheena olevasta päivitetystä talouden tasapainottamissuunnitelmasta. Tämän jälkeen oli mahdollisuus keskustella yhdessä, kysyä ja kommentoida ja tuoda ilmi asioita, jotka seurakuntalaiset kokevat tärkeiksi seurakunnan toiminnassa. Näitä kuuntelivat kirkkoherran ja talouspäällikön lisäksi läsnä olevat luottamushenkilöt.

Puheenvuoroissa pienryhmätoiminta koettiin tärkeäksi sekä seurakunnan perustehtävän toteuttaminen. Esiin nousi myös, että seurakunnan kristillisen kasvatuksen merkitys nykypäivänä on erilainen kuin ennen. Kouluissa ja kodeissa kristillinen kasvatus ei saa enää sellaista sijaa kuin menneinä aikoina. Lapsi- ja nuorisotyön lisäksi diakoniatyö ja esimerkiksi kirkollisten toimitusten yhteydessä tapahtuva ihmisten kohtaaminen koettiin tärkeäksi.

Tilaisuudessa kannettiin myös huolta niiden seurakuntalaisten puolesta, jotka eivät vielä ole niin vahvasti sidoksissa seurakuntaan. Niiden, jotka eivät vielä ole löytäneet tai uskaltautuneet tulemaan mukaan toimintaan. Seurakunnan toimintaan osallistuminen ei ole välttämättä kuulunut nuoruuteen eikä vielä ole niin tuttua. Miten rohkaista heitä mukaan seurakunnan toimintaan?

Huolta herätti myös kaunis kirkonmäki. Rahaa toivottiin tulevaisuudessa riittävän myös historiallisen kirkon kunnossapitoon sekä toimiin kirkonmäen elävöittämiseen. Illan aikana muisteltiin kesällä elämää kirkonmäelle tuonutta Kokemäki-päivää kirkontornivierailuineen sekä seuraavana päivänä järjestettyä Koko Kokemäen väen kansanlaulukirkkoa. Viikonlopun aikana seurakunta tavoitti paljon niitä, jotka eivät säännöllisesti osallistu seurakunnan toimintaan.

Tilaisuudessa myös todettiin, että seurakunnalla on paljon vapaaehtoisia, joista osa hyvinkin aktiivisia. Vapaaehtoisia kuitenkin tarvittaisiin lisää. Miten löytää se itselle mieluinen tapa tehdä vapaaehtoistyötä? Henkilöstön merkitys eri toimintojen organisoinnissa kuitenkin tiedostettiin eikä henkilöstön vähentämistä pidetty hyvänä ratkaisuna.

Tilaisuudessa tuotiin myös esille, mikäli kirkollisveroa aiotaan korottaa, täytyy samassa yhteydessä punnita myös korotuksen kielteisiä seurauksia. Luottamushenkilöt saivatkin pohdittavakseen, sulaako mahdollisella veronkorotuksella tavoiteltava hyöty kirkosta eroamisten myötä. Nuorten sidos seurakuntaan ei ole enää niin vahva kuin menneinä aikoina.

7.9.2023 14.04