Uutislistaukseen

Talouspäällikön viranhaltijapäätös 5/2024: Granlund Manager sähköinen kiinteistön huolto- ja ylläpitojärjestelmä

Talouspäällikkö on Kokemäen seurakunnan hallintosäännön 11 §:n, kohdan g mukaisin valtuuksin tehnyt seuraavan päätöksen:

Asia: Kirkkohallitus on kilpailuttanut puitejärjestelyn, joka mahdollistaa seurakuntatalouksille niin halutessaan ottaa käyttöön Granlund Manager -niminen sähköinen kiinteistön huolto- ja ylläpitojärjestelmä. Seurakuntatalous voi ottaa käyttöön tämän järjestelmän ilman omaa hankintalain mukaista kilpailuttamista riippumatta siitä, ylittyykö hankintalain mukaiset kynnysarvot neljän vuoden sopimuskauden aikana. Sähköinen huoltokirjajärjestelmä on suositeltava, koska se edistää kirkon ympäristötavoitteiden toteutumista ja tuo modernit ohjelmistotyökalut seurakuntatalouksien saataville. Granlund Manager -ohjelmisto auttaa huolehtimaan kiinteistöjen kunnosta, parantamaan energiatehokkuutta ja pienentämään hiilijalanjälkeä.

Päätös: Hankitaan Kirkkohallituksen kilpailuttaman puitesopimuksen (DKIR/967/02.06.01/2022) nojalla ja sen ehtoihin perustuen Granlund Manager sähköinen kiinteistön huolto- ja ylläpitojärjestelmä asiakaskohtaisen liittymisilmoituksen mukaisesti. Kokemäen seurakunnalla on 5 kohdetta, kustannus on 14 €/kohde/kk alv. 0 % yhteensä 70 € /kk. Seurakunnan maksu kuukaudessa on 86,80 € sis. alv 24%. Lisäksi Kokemäen seurakunta jakaa käyttöönottomaksun 1 500 € ja koulutuksen järjestelmän käyttämisestä 742,50 € Euran, Harjavallan ja Nakkilan seurakuntien kanssa

Päätös luettavissa kokonaisuudessaan oikaisuvaatimusohjeineen tästä

30.4.2024 16.30