Uutislistaukseen

Hartaus: Elävä vesi sammuttaa janon

23.1.2020 08.30

Viime ja ensi sunnuntain  evankeliumitekstit ovat Johanneksen evankeliumin 4. luvusta ja kertovat samarialaisesta naisesta, joka kohtasi Jeesuksen Sykarin kaivolla. Samarialainen nainen oli arkisella vedenhakumatkalla. Hän sai käydä kaivolla ihmeellisen keskustelun Jeesuksen kanssa. Jeesuksen puhe kaivovedestä oli luonnollista ja ymmärrettävää: sitä juomalla saa janon sammumaan siihen asti, kunnes taas uudestaan tulee jano. 

Sen sijaan Jeesuksen puhe hänen itsensä antamasta vedestä oli ennenkuulumatonta: se sammuttaa janon niin, ettei enää koskaan tule jano. Nainen kuuli, että tuo kaivolle saapunut mies, Jeesus, tiesi hänen elämänsä vaiheet. Keskustelun edetessä nainen joutui toteamaan, että tässä on enemmän kuin profeetta. Yllätyksekseen hän sai kuulla, että hänen Messias-odotuksensa oli päättynyt: ”Minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi”. Jeesus auttoi naista näkemään tämän elämän väärän suunnan, epäuskon ja sen seuraukset. Jeesus antoi naiselle kaikki entisen elämän synnit anteeksi.

Nainen jätti vesiruukkunsa siihen paikkaan ja riensi läheiseen Samarian kaupunkiin kertomaan löydöstään: ”Tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken mitä olen tehnyt! Olisiko hän Messias?” Nainen kertoi Samarian kaupungin asukkaille omasta kokemuksestaan. Monet uskoivat hänen sanansa ja lähtivät itse Jeesuksen luo. Samarialaisille tuli etsikonpäivä. Jeesuksen luona he saivat vahvistuksen naisen antamaan viestiin – he kuulivat itse Vapahtajan kutsun: ”Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon!” (Joh. 7:37.) Tätä evankeliumin sanomaa he saivat kuulla kahden päivän ajan, kun Jeesus jäi heidän pyynnöstään kaupunkiin. Sykarin kaivolla helteen uuvuttama Jeesus sai samarialaiselta naiselta virkistävää vettä. Nainen ja samarialaiset puolestaan saivat ammentaa sielunsa janoon ikuisen elämän lähteestä. Heistä itsestään tuli lähteitä, joista Jeesus sanoi: ”Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä”

Ikuisen elämän lähde pulppuaa yhä Jumalan valtakunnassa. Sen evankeliumin, syntien anteeksi saamisen uskominen sammuttaa sielun janon ja tuo uskojalleen vapauden, ilon ja rauhan. Apostoli Paavali sanoo: ”Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana” (Room. 10:17).

Veikko Ruusuvuori, kappalainen