Uutislistaukseen

Tiedote: Kokemäen seurakunnan toiminta 1.7. alkaen

3.7.2020 15.58

Kokemäen seurakunnan toiminnassa huomioidaan 1.7 alkaen sekä seurakuntalaisten että työtekijöiden terveys. Kaikessa toiminnassa noudatetaan Aluehallintovirastojen ohjeita Korona virustartuntariskin vähentämiseksi.

Jumalanpalveluksiin voi 1.7.2020 alkaen osallistua yli 50 henkeä edellyttäen, että niissä noudatetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä suhteutetaan aina 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi.

Jumalanpalvelukset järjestetään Kokemäen kirkoissa sanajumalanpalveluksina ja messuina. Ehtoollisen käytännöissä sovelletaan aluehallintovirastojen ohjeita. Jumalanpalvelusten striimausta jatketaan ja jumalanpalvelus on katsottavissa Kokemäen seurakunnan verkkosivujen kautta.

Kirkollisiin toimituksiin, hautaan siunaaminen, avioliittoon vihkiminen ja kaste, voi 1.7.2020 alkaen osallistua yli 50 henkeä edellyttäen, että niissä noudatetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä suhteutetaan aina 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi.

Koomankankaan hautausmaalla suositamme edelleen hautaan siunaamisen toimittamisen haudalla.

Kastetilaisuuden suositamme edelleen pidettävän kirkoissa.

Toimituksen jälkeen perheen järjestämä kaste- tai hääjuhla tai omaisten muistotilaisuus on yksityistilaisuus. Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta ja puitteista on sen järjestäjällä. Koronavirusriskin aikana seurakunnan työntekijöille ei työsuojelullisten syiden nojalla edelleenkään suositella osallistumista kirkollisten toimitusten jälkeisiin juhlatilaisuuksiin tai yksityistilaisuuksiin sisätiloissa.

Kirkkoherranvirasto ja hautausmaantoimisto palvelevat edelleen pääsääntöisesti puhelimitse ja sähköpostilla. Tarvittaessa asiakastapaamisesta sovitaan puhelimitse.

Rippikoulu ja konfirmaatio järjestetään suunnitellusti.

Aittakarin leirikeskuksen kesän saunailtoja ei järjestetä epidemian aikana.

Diakoniatyössä välttämätön asiakastapaaminen ja kotikäynti järjestetään tarvittaessa ja siitä sovitaan erikseen diakoniatyöntekijöiden kanssa.

Seurakunnan lapsi- ja varhaisnuorisotyön, nuorisotyön, diakonian ja muusta seurakuntatoiminnasta ilmoitetaan erikseen seurakunnan facebook sivulla, seurakunnan verkkosivulla sekä seurakuntatiedoissa.

Nämä toimintaohjeet ovat voimassa 31.8.2020 asti toistaiseksi. Muutoksista tiedotetaan seurakunnan verkkosivulla, kirkollisissa ilmoituksissa ja seurakunnan Facebook päivityksissä.

 

3.7.2020
Hannu Tomperi, kirkkoherra