Uutislistaukseen

Tiedonanto: Kokemäen kirkkoneuvosto tiedottaa

1.9.2021 09.05

TIEDONANTO

Kokemäen kirkkoneuvosto tiedottaa 30.8.2021 seuraavaa.

Kiitämme vs. kirkkoherra Valtteri Virtaa erinomaisesti hoidetusta työstä lokakuu 2020 – heinäkuu 2021 välisenä aikana. Toivotamme hänelle siunausta ja menestystä Rauman kirkkoherrana.

Näiden kuukausien aikana seurakunnassa on nautittu monenlaisesta hyvästä. Työilmapiiri on ollut hyvä, arvostava, keskusteleva ja eteenpäin katsova työntekijöiden, valtuutettujen ja seurakuntalaisten kesken.

Työtä on viety eteenpäin ja seurakunnan uudet työntekijät ovat tuoneet hyvän lisän seurakuntamme kokonaisuuteen. Koronarajoitukset ovat ajoittain rajoittaneet toimintaa ikävällä, kipeälläkin tavalla. Samalla niiden keskellä on luotu uusia työtapoja.

Seurakunnan talous on ollut vuosia vakaa. Seurakuntakeskuksen remonttiin on ollut turvallista ottaa riittävä laina. Uusia lainoja ei ole suunnitteilla. Seurakunta on tehnyt talouden tasapainottamissuunnitelman usealle tulevalle vuodelle. Kirkollisveroprosentti pidetään ennallaan. Vaikka Kokemäen asukasluku on laskenut vuosien ajan, seurakunnan ei ole tarvinnut siitä syystä irtisanoa ketään.

Seurakunnan tilanne henkilöstön, toiminnan ja talouden näkökulmasta on ollut hyvä kuluneen vuoden aikana. Tämä on luja pohja, josta on hyvä jatkaa yhdessä eteenpäin.

Tätä edesauttaa merkittävällä tavalla nyt käyttöön otettava peruskorjattu ja uudistettu seurakuntakeskus. Insinööritoimisto Levola on vahvistanut laajaan testaukseen perustuen, että seurakuntakeskuksen yläkerta täyttää tiukat P1-vaatimukset. Kellarikerros viimeistellään tulevien kuukausien aikana. Muutto aloitetaan välittömästi ja rakennus otetaan käyttöön kalustamisen myötä.

Rakennuksessa ei ole urakan myötä todettu hometta eikä mikrobeja, vaikka lehdistö on yrittänyt luoda sellaista mielikuvaa. Tällainen toiminta on ollut valitettavaa ja vahingollista.

Kirkkovaltuusto antoi rakennusurakan toteuttamisen kirkkoneuvoston tehtäväksi. Siihen kuuluu luontevasti tiedottaminen, joka muutenkin on kirkkoneuvoston alainen tehtävä. Seurakuntakeskukseen liittyvästä tiedottamisesta vastaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Asiakirjoista päättää kirkkoneuvosto kuten ennenkin.

Seurakunnan rakentaminen on synnyttänyt merkittävää talkoo- ja yhteishenkeä. Siitä olemme kiitollisia kaikille vapaaehtoisille, hankkeen tukijoille ja toteuttajille.

Kokemäen seurakuntana olemme rakentamassa yhdessä muiden kanssa koko paikallista yhteisöä. Kuljemme kaikkien halukkaiden rinnalla vauvasta vaariin ja mummuun. Työmme on laaja-alaista ja monipuolista. Jaamme ilot ja surut. Rohkaisemme yhteiseen hyvään.

Tähän samaan haastamme paikallista mediaa: toimimaan rakentavasti ja vastuullisesti koko yhteisön parhaaksi.

Kokemäen seurakunnan vs. kirkkoherraksi on tuomiokapituli määrännyt uuden viransijaisen syyskuun alusta lukien. Hän saa tulla erittäin hyvään tilanteeseen, monin tavoin valmiiseen pöytään. Toivomme hänet tervetulleeksi positiivisin ja avoimin mielin, katsellen, kuunnellen ja tutustuen.

Yhdessä haluamme rakentaa lämminhenkistä, Sanaan pitäytyvää seurakuntayhteisöä. Tähän kutsumme kaikkia mukaan.

Toivotamme runsasta ja hyvää Jumalan siunausta jokaiselle ja kiitämme Jumalaa tähänastisesta hyvästä!

 

Kokemäen kirkkoneuvosto

(kokouspöytäkirja 30.8.2021 109 § mukaisesti)