* H K L P R S T V

*


H


K


nuorisotyönohjaaja

virkavapaalla

toimistosihteeri (kirkkoherranvirasto)

vuosilomalla, sijaisena Jesse Pasonen

L


P


suntion sijainen / vs. toimistosihteeri (kirkkoherranvirasto)

R


kiinteistönhoitaja

S


T


kirkkoherra

virkavapaalla

V