Henkinen hyvinvointi

Diakoniatyöntekijöiden ja pappien puoleen voit kääntyä kaikissa elämän vaikeissa asioissa. Luottamuksellinen keskustelu ulkopuolisen kanssa auttaa usein löytämään uusia näkökulmia ja tuo elämään uutta toivoa.

Sielunhoito on ihmisen auttamista, tukemista ja lohduttamista elämän kaikissa vaiheissa, ilossa ja surussa, sairaudessa ja terveydessä. Auttamisen, tukemisen ja lohduttamisen lähde on Jumalan rakkaus, joka sielunhoidossa välittyy usein vuorovaikutuksena, läsnäolona, kuunteluna ja jokaisen ihmisen oman elämäntilanteen kunnioittamisena.

Pappien ja diakoniatyöntekijöiden kanssa saa käydä myös hengellisiä keskusteluja. Voit pyytää myös rippiä ja ehtoollista.

Henkilökohtaisten asioiden leviämistä muiden tietoon ei tarvitse pelätä. Papeilla ja diakoniatyöntekijöillä on työssään ehdoton vaitiolovelvollisuus.

 

Kirkko tarjoaa luottamuksellista keskusteluapua puhelimessa ja verkossa, missä tahansa. Voit ottaa yhteyttä myös omaan seurakuntaasi.

Keskusteluapua eri elämäntilanteisiin

Älä jää yksin epätoivoisten ajatusten kanssa, vaan hae rohkeasti apua. Sinua autetaan!

Epätoivoisia ajatuksia? – Sinua autetaan