Henkinen hyvinvointi

Diakoniatyöntekijöiden ja pappien puoleen voit kääntyä kaikissa elämän vaikeissa asioissa. Luottamuksellinen keskustelu ulkopuolisen kanssa auttaa usein löytämään uusia näkökulmia ja tuo elämään uutta toivoa.

Sielunhoito on ihmisen auttamista, tukemista ja lohduttamista elämän kaikissa vaiheissa, ilossa ja surussa, sairaudessa ja terveydessä. Auttamisen, tukemisen ja lohduttamisen lähde on Jumalan rakkaus, joka sielunhoidossa välittyy usein vuorovaikutuksena, läsnäolona, kuunteluna ja jokaisen ihmisen oman elämäntilanteen kunnioittamisena.

Pappien ja diakoniatyöntekijöiden kanssa saa käydä myös hengellisiä keskusteluja. Voit pyytää myös rippiä ja ehtoollista.

Henkilökohtaisten asioiden leviämistä muiden tietoon ei tarvitse pelätä. Papeilla ja diakoniatyöntekijöillä on työssään ehdoton vaitiolovelvollisuus.

 

Diakoniatyöntekijöiden vastaanotto

 

Diakoniatyöntekijän vastaanotolle pääset sopimalla ajan puhelimitse, viestitse tai sähköpostitse.

Voit varata sopivan vastaanottoajan tai sopia kotikäynnistä. 

TALOUDELLISTEN AVUSTUSASIOIDEN AJANVARAUS: Maanantaisin klo 9-11 (molemmat diakonit)

Taloudelliset avustukset ovat pieniä ruokaosto-osoituksia, äärimmäisiä kriisitilanteita lukuunottamatta.

Yksi talous voi saada avustusta enintään neljä kertaa vuodessa.

Avustusta haettaessa avustuksen hakijan tulot ja menot selvitetään. Tositteet tuloista on toimitettava tarvittaessa.

 

Muissa kuin taloudellisen avustamisen asioissa voit ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijöihin muinakin aikoina.

 

Ota rohkeasti yhteyttä!

 

diakoni Selina Koskela, puh. 044 754 6025 tai selina.vastamaa@evl.fi

diakoni Marja Boberg, puh. 044 754 6026 tai marja.boberg@evl.fi 

 

Diakoniatyö. Mitä se on? Joku auttamishomma, vastaavat rippikoululaiset. Ja ovat oikeassa. Diakoniatyön ytimessä on tavoite auttaa ja tukea heitä, joiden hätä on suuri, ja joita muu apu ei tavoita tai kun muu apu ei riitä. Diakoniatyön asiakkaita taas voivat olla kaikki apua tarvitsevat ikään, sukupuoleen, uskontoon, kulttuuriin, elämäntilanteeseen tai etniseen alkuperään katsomatta. Diakoniatyöntekijät ovat sosiaalityön tai terveydenhuollon ammattilaisia.

Kenenkään ei tarvitse jaksaa yksin. Voit ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijään esimerkiksi silloin, kun koet yksinäisyyttä, tai sinulla on surua, kriisi tai muu vaikea tilanne, josta haluaisit puhua. Voit tulla keskustelemaan, jos perheessäsi tai parisuhteessasi on vaikeita asioita, joihin ette itse löydä ratkaisuja. Tai jos olet sairastunut vakavasti ja kaipaat tukea, tai olet huolissasi apua tarvitsevasta lähimmäisestä. Jos alkoholi tai päihteet hallitsevat elämääsi, tai et tiedä ’miltä luukulta’ saisit tarvitsemaasi apua. Jos rahatilanteesi ahdistaa, voit yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa pohtia, mistä vaikea tilanne johtuu, miten siitä selvitään ja miten sen voisi jatkossa välttää. Diakoniatyöntekijän kanssa voi keskustella myös hengellisistä kysymyksistä, tai mistä tahansa, mikä painaa mieltäsi, etkä tiedä kenelle puhua siitä.

Kirkko tarjoaa luottamuksellista keskusteluapua puhelimessa ja verkossa, missä tahansa. Voit ottaa yhteyttä myös omaan seurakuntaasi. Keskusteluapua eri elämäntilanteisiin

Joskus raskaassa elämäntilanteessa, epätoivoisten ajatusten vallatessa mielen jopa elämän jatkaminen voi tuntua ylivoimaiselta. Epätoivoisia ajatuksia? – Sinua autetaan