Diakoniatyöntekijöiden vastaanotto

Diakoniatyöntekijän vastaanotolle pääset sopimalla ajan puhelimitse, viestitse tai sähköpostitse.
Voit varata sopivan vastaanottoajan tai sopia kotikäynnistä. 

Taloudelliset avustukset

Taloudelliset avustukset ovat pieniä ruokaosto-osoituksia, äärimmäisiä kriisitilanteita lukuunottamatta.
Yksi talous voi saada avustusta enintään neljä kertaa vuodessa.
Avustusta haettaessa avustuksen hakijan tulot ja menot selvitetään. Tositteet tuloista on toimitettava tarvittaessa.

TALOUDELLISTEN AVUSTUSASIOIDEN AJANVARAUS: Maanantaisin klo 9-11 (molemmat diakonit)

Muut asiat

Muissa kuin taloudellisen avustamisen asioissa voit ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijöihin muinakin aikoina.