Rukoushetki parisuhteen rekisteröineille

Samaa sukupuolta olevat, parisuhteensa rekisteröineet voivat pyytää seurakunnan pappia tai muuta työntekijää järjestämään juhlansa yhteydessä rukoushetken. Rukous voidaan toteuttaa yksityisesti tai yhteisöllisesti siten kuin asianomaiset yhdessä sopivat. Rukoushetki parisuhteen rekisteröineiden puolesta voidaan järjestää seurakunnan tiloissa tai muualla tilaisuuden luonteelle sopivassa paikassa.

Lisätietoa asiassa antaa kirkkoherra»