Kirkkoneuvosto

Puheenjohtaja
Hannu Tomperi, kirkkoherra

Varapuheenjohtaja
Eeva-Liisa Tuominen

Sirpa Hahka-Reikko
Jorma Jaakkola
Tuija Paavola
Oili Rastas-Anttila
Jouko Suontausta
Pertti Teini
Paavo Valtanen