Kirkkoneuvosto

Puheenjohtaja
Hannu Tomperi, kirkkoherra

Varapuheenjohtaja
Juhani Pere

Lauri Siik
Jyri Virtanen
Sinikka Vainio-Köpi
Auli Mikola
Aila Pruuki
Erkki Lahtinen
Tuija Paavola