Johtokunnat

Kirkkovaltuusto on asettanut toimikaudekseen kirkkoneuvoston avuksi kasvatustyön, lähetystyön, diakoniatyön ja aikuistyön johtokunnat.

Kasvatustyön johtokunta

Eeva-Liisa Tuominen, puheenjohtaja
Jäsenet: Ellimari Salo, Jorma Palmu, Juhani Pere, Karoliina Heikola, Jaana Hellemaa, Tapani Syrjänen
Varajäsenet: Leena Peltonen, Elina Törmä, Tapio Anttila

Lähetystyön johtokunta

Ulla-Maija Laurinen, puheenjohtaja
Jäsenet: Ulla Leino, Juhani Pere, Marja-Leena Kopu, Tapio Salo, Pasi Helppolainen, Jorma Haapanen
Varajäsenet: Ellimari Salo, Tapio Anttila, Eero Koivula

Diakoniatyön johtokunta

Oili Rastas-Anttila, puheenjohtaja
Jäsenet: Auli Mikola, Eeva-Liisa Salo, Tapio Anttila, Tuija Paavola, Juhani Vähä-Ruka, Jorma Haapanen
Varajäsenet: Pertti Teini, Ulla Leino, Marianna Pere

Aikuistyön johtokunta

Pauli Perttula, puheenjohtaja
Jukka Salo, Leila Kuhalainen, Hilkka Toikka, Jari Paavola, Ulla-Maija Laurinen, Timo Vuorinen
Varajäsenet: Tapio Salo, Kari Ruponen, Marja-Leena Kopu