Johtokunnat

Kirkkovaltuusto on asettanut toimikaudekseen kirkkoneuvoston avuksi kasvatustyön, lähetystyön, diakoniatyön ja aikuistyön johtokunnat.

Kasvatustyön johtokunta

Leila Kuhalainen, puheenjohtaja
Taru Aappola, Karoliina Heikola, Teemu Heikkinen, Ellimari Salo, Juhani Pere, Anne Nänimäinen

Lähetystyön johtokunta

Paavo Toikka, puheenjohtaja
Marja-Leena Kopu, Juhani Pere, Tapio Salo, Oili Rastas-Anttila, Kirsti Suontausta, Juhani Mäkiranta

Diakoniatyön johtokunta

Jorma Jaakkola, puheenjohtaja
Aila Pruuki, Kauko Pruuki, Tuula Nikula-Häkli, Pertti Teini, Taimi Valtanen, Leila Kuhalainen

Aikuistyön johtokunta

Jouko Suontausta, puheenjohtaja
Sirpa Marjala-Korhonen, Jukka Salo, Sirpa Hahka-Reikko, Tuija Paavola, Eero Koivula, Anne Nänimäinen