Hautajaiset

Kun läheinen on poissa, tapahtuma pysäyttää ja täyttää mielen. Olet tullut surun kohtaamaksi. Surun ja järkytyksenkin keskellä on ryhdyttävä käytännön toimiin läheisen saattamiseksi hautaan. Se on osa tapahtuneeseen totuttautumista. Haudan lepoon saattamisella me kunnioitamme poislähteneen elämää.

Hautajaisjärjestelyjen aloittaminen»
Sanomakellot»
Hautapaikka»
Hautaustoimisto»
Toimituskeskustelu»
Musiikki»


 

Hautajaisjärjestelyjen aloittaminen

Hautausjärjestelyt voi aloittaa ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon. Kirkkoherranvirastossa sovitaan siunauksen ajankohta ja paikka sekä toimittajat.

Hautajaiset ovat pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin klo 10 ja 13.
Hautaus voidaan toimittaa myös muina viikonpäivinä mahdollisuuksien mukaan.

Siunaustilaisuus voidaan pitää Kokemäen kirkossa, Kauvatsan kirkossa, Koomankankaan siunauskappelissa tai haudalla.

Kirkkoon kuulumaton
Kirkkoon kuulumaton voidaan myös siunata hautaan, mikäli omaiset näin toivovat eikä se ole vainajan tahdon vastaista. Kirkkoon kuulumattomalta peritään sakraalitilojen (kirkot & kappeli) käyttömaksu.

Sanomakellot

Sanomakellot on vanha tapa ilmoittaa seurakunnan jäsenen poismenosta. Sanomakelloja soitetaan Kokemäen kirkossa sopimuksen mukaan keskiviikosta lauantaihin klo 10.30 alkaen, yleensä kuitenkin torstaisin klo 13 alkaen. Kauvatsalla sanomakellot soitetaan yleensä torstaisin klo 10 alkaen. Sanomakelloja soitettaessa kirkko on avoinna.

Hautapaikka

Hautapaikkaan liittyvät asiat hoidetaan hautausmaatoimistossa.

Kokemäen seurakunnalla on neljä hautauskäytössä olevaa hautausmaata. Kokemäen kirkon viereisellä ja vanhalla hautausmaalla ei ole enää uusia hautapaikkoja. Niissä sijaitseviin vanhoihin sukuhautoihin voidaan haudata edelleen. Uusia hautapaikkoja on Koomankankaan hautausmaalla sekä Kauvatsan hautausmaalla.

Kokemäellä ei toistaiseksi ole erillistä uurnahautausmaata. Muistolehto sijaitsee Kokemäen kirkon vieressä.

Haudankaivuu ja -peitto tapahtuu seurakunnan toimesta. Halutessaan omaiset voivat myös itse peittää haudan.
Seurakunta huolehtii haudan peruskunnostuksesta (hautakummun tasauksesta) ja nurmikon kylvämisestä haudalle.

Hautaustoimisto

Hautaustoimisto tarjoaa monenlaista palvelua hautajaisten järjestelyissä. Hautaustoimisto huolehtii vainajan pukemisesta, arkkuun laitosta ja kuljetuksesta.

Omaiset voivat jättää hautajaisjärjestelyt myös kokonaan valitsemansa hautaustoimiston hoidettavaksi.

Toimituskeskustelu

Ennen siunaustilaisuutta omaiset ovat yhteydessä siunaavaan pappiin. Pääsääntöisesti pappi ottaa yhteyttä omaisiin sen jälkeen kun siunaustilaisuuden varaukset on hoidettu kirkkoherranvirastossa. Papin kanssa voi sopia tapaamisajankohdan, jolloin voi puhua omasta surustaan ja muistella vainajaa sekä sopia siunaustoimituksen kulusta ja laulettavista virsistä ja surumusiikista. Mikäli omaisilla on muita erityisiä musiikkitoivomuksia, on näistä hyvä sopia hyvissä ajoin kanttorin kanssa.

Musiikki

Siunaustilaisuudessa on yleensä alku- ja loppumusiikki uruilla esitettynä. Virsiä lauletaan tilanteen mukaan kaksi tai kolme. Siunaustilaisuudessa voi esiintyä myös omaisten toivomusten mukaan laulajia tai soittajia. Muistotilaisuudessa lauletaan virsiä ja hengellisiä lauluja toiveiden mukaan.

Musiikkitoivomukset on hyvä esittää kanttorille hyvissä ajoin, jotta valmistautumisaikaa jää riittävästi.

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys