Ristiäiset

Seurakunnassa kastetaan kaikenikäisiä. Lapsen kaste toimitetaan yleensä ennen kuin lapsi täyttää kaksi kuukautta. Aikuiskasteen saa kastamaton aikuinen, joka haluaa liittyä kirkon jäseneksi. Kristillisen kasteen kautta meistä tulee kirkon ja kotiseurakunnan jäseniä. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky. (Matt. 28:18–20)

Ristiäiset voi järjestää kotona, kirkossa tai muussa tilaisuuteen sopivassa paikassa. Esimerkiksi seurakunnan tiloja on mahdollista vuokrata tilaisuutta varten. Kastepäivä on yleensä sunnuntai.

Tilojen ja/tai papin varauksissa ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon (p. 044-754 6000, avoinna ma-to klo 9-12). Jos kaste ei ole seurakunnan tiloissa, voi halutessaan ottaa yhteyttä myös suoraan pappiin. Pappien yhteystiedot»

Mikäli kasteen toimittaa muu kuin oman seurakunnan pappi, voi kastekynttilän sekä kaste- ja kummitodistukset hakea kastetilaisuuteen kirkkoherranvirastosta.

Kummit
Kastettavalla pitää olla vähintään kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Näiden lisäksi lapsella voi olla kummeja, jotka kuuluvat johonkin toiseen lapsikasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon. Tällaisia ovat esimerkiksi anglikaanit, metodistit, katoliset ja ortodoksit. Kummien tehtävänä on tukea lapsen kristillistä kasvua vanhempien rinnalla.

Kastepuu

Kokemäen kirkkoon on hankittu kastepuu, johon kiinnitetään lehti, jossa on kastetun lapsen etunimet ja kastepäivä. Lehti kiinnitetään puuhun jumalanpalveluksen yhteydessä, jossa kastetun nimi luetaan ja heidän puolestaan rukoillaan.

Kastepuu kertoo siitä, että kasteessa Jumala kutsuu lapsen nimeltä omakseen ja samalla lapsi liitetään seurakunnan ja kirkon jäseneksi. Kastepuun avulla seurakunta haluaa toivottaa jokaisen kastetun tervetulleeksi seurakunnan yhteyteen.

Kastepuu muistuttaa myös siitä, että kaikkein pienimmät ovat Jumalalle erityisen rakkaita. Se muistuttaa konkreettisesti meitä seurakuntalaisia kiittämään jokaisesta lapsesta ja esirukouksen merkityksestä.

Lehden vaaleanvihreä väri symboloi uutta elämää ja kasvua.

Kastepuu kartuttaa lehtiä Marianpäivästä* Marianpäivään, jonka jälkeen se tyhjennetään.

Marianpäivänä pidetään Körö körö kirkkoon -vauvakirkko, johon kutsutaan erityisesti vuoden aikana kastetut lapset perheineen, jotta he saavat hakea oman lehtensä muistoksi itselleen.


*Marianpäivänä (Marian ilmestyspäivänä) enkeli Gabriel ilmestyi neitsyt Marialle ilmoittamaan Jeesuksen syntymisestä.

 

Kastekäsky

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

(Matt. 28:18–20)