Ristiäiset

Seurakunnassa kastetaan kaikenikäisiä. Lapsen kaste toimitetaan yleensä ennen kuin lapsi täyttää kolme kuukautta. Aikuiskasteen saa kastamaton aikuinen, joka haluaa liittyä kirkon jäseneksi. Kristillisen kasteen kautta meistä tulee kirkon ja kotiseurakunnan jäseniä. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky. (Matt. 28:18–20)

Ristiäiset voi järjestää kotona, kirkossa tai muussa tilaisuuteen sopivassa paikassa. Esimerkiksi seurakunnan tiloja on mahdollista vuokrata tilaisuutta varten. Kastepäivä on yleensä sunnuntai.

Tilojen ja/tai papin varauksissa ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon (p. 044-754 6000, avoinna ma-to klo 9-12). Jos kaste ei ole seurakunnan tiloissa, voi halutessaan ottaa yhteyttä myös suoraan pappiin. Pappien yhteystiedot»

Mikäli kasteen toimittaa muu kuin oman seurakunnan pappi, voi kastekynttilän sekä kaste- ja kummitodistukset hakea kastetilaisuuteen kirkkoherranvirastosta.

Kummit

Kastettavalla pitää olla vähintään kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Näiden lisäksi lapsella voi olla kummeja, jotka kuuluvat johonkin toiseen lapsikasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon. Tällaisia ovat esimerkiksi anglikaanit, metodistit, katoliset ja ortodoksit. Kummien tehtävänä on tukea lapsen kristillistä kasvua vanhempien rinnalla.

Kastepuu

Kokemäen kirkkoon on hankittu kastepuu, johon kiinnitetään lehti, jossa on kastetun lapsen etunimet ja kastepäivä. Lehti kiinnitetään puuhun jumalanpalveluksen yhteydessä, jossa kastetun nimi luetaan ja heidän puolestaan rukoillaan.

Kastepuu kertoo siitä, että kasteessa Jumala kutsuu lapsen nimeltä omakseen ja samalla lapsi liitetään seurakunnan ja kirkon jäseneksi. Kastepuun avulla seurakunta haluaa toivottaa jokaisen kastetun tervetulleeksi seurakunnan yhteyteen.

Kastepuu muistuttaa myös siitä, että kaikkein pienimmät ovat Jumalalle erityisen rakkaita. Se muistuttaa konkreettisesti meitä seurakuntalaisia kiittämään jokaisesta lapsesta ja esirukouksen merkityksestä.

Lehden vaaleanvihreä väri symboloi uutta elämää ja kasvua.

Kastepuu kartuttaa lehtiä Marianpäivästä* Marianpäivään, jonka jälkeen se tyhjennetään.

Marianpäivänä pidetään Körö körö kirkkoon -vauvakirkko, johon kutsutaan erityisesti vuoden aikana kastetut lapset perheineen, jotta he saavat hakea oman lehtensä muistoksi itselleen.


*Marianpäivänä (Marian ilmestyspäivänä) enkeli Gabriel ilmestyi neitsyt Marialle ilmoittamaan Jeesuksen syntymisestä.

 

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Kastekäsky

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

(Matt. 28:18–20)