Häät

Häävalmistelut on hyvä aloittaa kirkon varauksella kirkkoherranvirastosta.
Mikäli vihkimiseen on pidempi aika pappi ja kanttori voidaan varata vasta lähempänä vihkitoimitusta.

Vihkimiset ovat pääsääntöisesti lauantaisin klo 15.

Vihkiminen voidaan toimittaa kirkossa tai muussa tilaisuuteen sopivassa paikassa. Kirkollinen vihkiminen (papin toimittama vihkiminen) on mahdollista toteuttaa myös pienimuotoisesti vähintään kahden todistajan läsnäollessa.

Esteiden tutkinta

Esteiden tutkinta tulee pyytää viimeistään viikkoa ennen häitä. Esteettömyystodistuksen saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä ja se on voimassa 4 kuukautta.

Esteiden tutkintaa voi pyytää siitä seurakunnasta, johon toinen vihittävistä (tai molemmat) kuuluu. Vaihtoehtoisesti maistraatti voi tutkia avioliiton esteet. Maistraatti ei voi kuitenkaan tutkia kirkollisen vihkimisen edellytyksiä, jos rippikoulu on käyty vuonna 2012 tai sen jälkeen, sillä rippikoulutieto ei tulee enää maistraatin tietoon evankelis-luterilaisen kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän käyttöönoton myötä. Tällöin kirkollisen vihkimisen edellytykset tulee selvittää erikseen.

Esteiden tutkinnan saa vireille käymällä kirkkoherranvirastossa täyttämässä yhdessä lomakkeen. Lomakkeen voi täyttää myös kotona ja tuoda tai postittaa kirkkoherranvirastoon. Kotona täytettäessä pyyntölomakkeeseen tarvitaan kahden todistajan allekirjoitukset. Esteettömyystodistuksen saa seitsemäntenä päivänä siitä, kun pyyntö on saapunut kirkkoherranvirastoon.

 

Kuulutukset
Nykyisin kuulutuksilla tarkoitetaan sitä, että vihkiparin nimet luetaan kirkossa sunnuntain jumalanpalveluksen esirukouksen yhteydessä. Kuulutukset voidaan julkaista myös paikallislehtien seurakuntatiedoissa sekä nettisivuilla.

Kuulutukset ovat vapaaehtoisia ja niihin tarvitaan vihkiparin suostumus. Kuulutuksista voidaan sopia esteiden tutkinnan yhteydessä. Mikäli esteet tutkitaan maistraatissa, kirkossa kuulutuksesta tulee sopia erikseen seurakunnan kanssa ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon.

Yleensä kuulutukset luetaan samassa kirkossa, jonka seurakunnassa avioliiton esteettömyystutkinta on pyydetty (jomman kumman kotiseurakunta). Pyydettäessä kuulutukset voidaan lisäksi lukea esimerkiksi vihkikirkossa, mikäli se ei ole kotiseurakunnan kirkko, sekä toisen vihittävän kotiseurakunnassa.

Vihkiraamattu
Vihkiraamatun saa omasta kotiseurakunnasta. Mikäli vihkiminen ei tapahdu omassa kotiseurakunnassa, vihkiraamatun voi hakea kirkkoherranvirastosta. Vihkiraamattu ja esteettömyystodistus tulee toimittaa vihkivälle papille.

 

 

Musiikki

Vihkitilaisuudessa soitetaan tavallisesti kaksi häämarssia, lauletaan virsi (vk 238-241, 816-824, tai jokin muu sopiva virsi). Vihkitilaisuudessa voi olla vielä laulu- tai soittoesitys toiveiden mukaan.
Suosituimmat häämarssit ovat Erkki Melartin: Juhlamarssi satunäytelmästä Prinsessa Ruusunen ja Felix Mendelsshon: Allegro maestoso e vivace.

Musiikkitoivomukset on hyvä esittää kanttorille hyvissä ajoin, jotta valmistautumisaikaa jää riittävästi.

 

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku