Uutislistaukseen

Hartaus: Kasteen lahja

Viime sunnuntaina vietimme kirkkovuotta kasteen lahjan parissa. Kristillinen kaste on toinen kirkkomme sakramenteista. Sillä on siten erityinen paikka kirkkomme opissa. Katekismus opettaa meitä, että kasteen sakramentissa Jumala kutsuu jokaisen nimeltä omakseen. Kasteen arvo ei riipu meidän asenteestamme, sillä kaste ja usko ovat Jumalan teko meissä. Sakramenteissa me uskomme Jumalan olevan itse läsnä. Siten kasteen vesi ei ole vain vettä, vaan Kristus on siinä itse läsnä. Kasteessa meidät puetaan Kristuksen puhtauteen. Kasteen sakramentti kertoo meille siitä, että me saamme uskoa Jumalaan, jolla on hyvä tahto meitä kohtaan. Siten kaste kertoo samalla meille, että meidät on tarkoitettu kantamaan hyvää ja tekemään hyviä tekoja elämässä.  

Pienen lapsen kastetilaisuudessa tuon hyvän voi kokea konkreettisesti. Lapsen vanhemmat, sisarukset, kummit, isovanhemmat ja lapselle muut läheiset haluavat kaikki lapselle hyvää. He ovat kaikki valmiita tekemään hyviä tekoja lasta kohtaan. Lapsi on heille kaikille tärkeä ja merkityksellinen. Tuossa hetkessä konkretisoituu monella tavalla juuri se, mitä kristillinen uskomme on. Usko, toivo ja rakkaus saavat kaikki olla vahvana läsnä hetkessä. 

Kaste ei jää yksittäiseksi irralliseksi hetkeksi elämässämme kasteen jälkeen, olipa kysymyksessä pienen lapsen tai aikuisen kaste. Kasteen kautta usko, toivo ja rakkaus saavat kulkea elämässämme kaikkina sen päivinä ja hetkinä kulkiessamme matkaamme kristittyinä, Kristuksen opetuslapsina ja Kristuksen seurakuntaan kuuluvina. Kasteen kautta me saamme olla rohkeasti rakentamassa sellaista maailmaa, jossa on enemmän hyvää, missä välitetään toisesta ja jossa jokainen on arvokas ja tärkeä. Kaste on meissä merkki siitä, että jokainen ihminen maailmassa on ainutkertainen ja arvokas. Samalla kaste velvoittaa meitä elämään siten, että jokainen voi myös kokea oman ainutlaatuisuutensa ja arvokkuutensa. Sitä on kasteen lahja. 

Pasi Virta
vs. kirkkoherra

11.1.2024 08.30