Uutislistaukseen

Kokoontumisrajoitukset 27.8.2021 alkaen

27.8.2021 20.30

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 27.8.2021 antamallaan määräyksellä kumonnut henkilömäärärajoitukset ja lähikontaktin välttämisvelvoitteet Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Määräys astuu voimaan heti.

Arkkihiippakunnan tuomiokapituli ohjeistaa, että seurakunnallista toimintaa voidaan 27.8.2021 alkaen järjestää ilman henkilömäärärajoituksia, eikä kahden metrin turvaväliä tarvitse enää noudattaa.

Tartuntatautilain 58 c pykälä velvoittaa seurakuntia järjestämään toimintansa siten, että 1) osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen, 2) osallistujille annetaan ohjeet tartuntojen leviämistä estävistä toimista ja 3) tilojen pinnat puhdistetaan tehostetusti. Lisäksi asiakkaiden ja osallistujien oleskelu tiloissa tulee järjestää sillä tavoin väljästi, kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista.

Ohjeistus on voimassa toistaiseksi.

Tervetuloa mukaan korona-turvallisesti!